Şərh
Casper 023
Casper 023 7 dəqiqə əvvəl
Can yerlim sevilirsən. Uğurlar ❤️
Əli Bəy
Əli Bəy 11 dəqiqə əvvəl
🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿
Muraz Kazimov
Muraz Kazimov 17 dəqiqə əvvəl
Ugurllar iki şirin ses
Berde Berde
Berde Berde 23 dəqiqə əvvəl
👍
Yunis Orucov
Yunis Orucov 46 dəqiqə əvvəl
Super😚
cabir_tenha official
cabir_tenha official Saat əvvəl
Xeyirli olsun Qaqalar paylaşdım linkinzi Wpp da
Aidə Tomuyeva
Aidə Tomuyeva Saat əvvəl
Can igidlərimiz 🇦🇿🇹🇷👏💪xeyirli olsun əla
Ramin Ramin
Ramin Ramin Saat əvvəl
Əla
Qiyas Abdullapur
Qiyas Abdullapur Saat əvvəl
Esas tiret budu🇦🇿✊💪
VUSAL XEYAL
VUSAL XEYAL Saat əvvəl
Xeyirli olsun qaqawdarim
Hakim Nuraliyev
Hakim Nuraliyev Saat əvvəl
🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇦🇿❤🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿
Elvin Remzi
Elvin Remzi Saat əvvəl
Xeyirli ugurlu olsun 👍👍♥️♥️
MƏHƏBBƏT MƏHƏRRƏMOĞLU
MƏHƏBBƏT MƏHƏRRƏMOĞLU Saat əvvəl
200 cü rəy məndən ugurlar
Adil Qurbanov
Adil Qurbanov Saat əvvəl
Хейирли олсун Елчин сенинле фехр елийирем
Rommel
Rommel Saat əvvəl
Пашолян
Naz İsmayılova
Naz İsmayılova 2 saat əvvəl
Elcin ve Rovsen menim fikrimce vetenperverdiler.Ama niye beyenilmir bu mahni🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Sinan Turan ÇAVA
Sinan Turan ÇAVA 2 saat əvvəl
UĞURLAR OLSUN
Zahid Bedirov
Zahid Bedirov 2 saat əvvəl
🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿
m e c n u n r
m e c n u n r 2 saat əvvəl
Gozel paylasm Qurban Azerbaycanimiza 🧿
Vuqar Emirbeyov
Vuqar Emirbeyov 2 saat əvvəl
Halal olsun size Yawasin Azerbaycan Qusardan salam
Oyun Dunyasi
Oyun Dunyasi 2 saat əvvəl
super
Рияд Султанов
Рияд Султанов 2 saat əvvəl
Super Qusardan destek sizlere
Ali Iskandarov
Ali Iskandarov 2 saat əvvəl
🤗🤗🤗🤗😻😻😻👍💖💖💗💗💕💞
Джек Куборов
Джек Куборов 2 saat əvvəl
Xeyirli olsun Qusardan destek Amid terfden
FAID Xelilov
FAID Xelilov 2 saat əvvəl
Qusardan destek size xeyirli olsun
Kontakt Home
Kontakt Home 2 saat əvvəl
Qusardan destek
Kontakt Home
Kontakt Home 2 saat əvvəl
xeyirli olsun Qusardan salamlar Amid terefden
Salman Caferov
Salman Caferov 2 saat əvvəl
Uğurlarınızın daim olsun Ordumuzun ehvalın yüksek tutursunuz var olun Allah yar ve yardımcınız olsun YAŞASIN AZERBAYCAN
Xiaomi 7a
Xiaomi 7a 3 saat əvvəl
Saqol Qusardan salamlar size
Tickous Gaming
Tickous Gaming 3 saat əvvəl
İki devlet bir milletiz. Türkiyeden Azerbaycan'a selam olsun. Karabağ Azerbaycandır 🇹🇷🇦🇿🐺❤
Parviz Ahmadov
Parviz Ahmadov 3 saat əvvəl
👍
Yaşasin AğcabediLi 04
Yaşasin AğcabediLi 04 3 saat əvvəl
Xeyirli olsun ✌
Ulvi Hasanov
Ulvi Hasanov 3 saat əvvəl
Super Qusardan salamlar sizə
Вусал Гусейнов
Вусал Гусейнов 3 saat əvvəl
👍👍👍👍👍🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿
Tənha Əfsanə
Tənha Əfsanə 3 saat əvvəl
Cannn
Senan Sukurov
Senan Sukurov 3 saat əvvəl
Salam her ikinizede uğurlar .qardaşlar
TREND MUSIC
TREND MUSIC 3 saat əvvəl
Xeyirli olsun
music world
music world 3 saat əvvəl
Can Azərbaycanımız, Can qurban Azərbaycanın qeyrətli oğullarına, Allah Ordumuzu qorusun🤲✊❤️🇦🇿Səsivizə qüvvət Sizdə ifalarınızla Ordumuza dəstək olduz 🙏Varolasız🙏✊
Qehraman Şehidim
Qehraman Şehidim 4 saat əvvəl
AZposts Qehraman Sehidim
Tural Abbasov
Tural Abbasov 4 saat əvvəl
Xeyirli olsun tiktokda paylasin baxım partada bilirem
Alparslan arslan
Alparslan arslan 4 saat əvvəl
Ben karapakak türküyüm. Azerbaycan da İran'da Gürcistan da ırak ta Rusya'da dedemin çocukları var halen ordalar. Biz gerçekten kardasiz... Ne mutlu Türküm diyene
Gulsen Memmedova
Gulsen Memmedova 4 saat əvvəl
çox qeşəng mahnıdır çox bəyəndim hədda abunədə olmuşam
Hayatimiz muzik
Hayatimiz muzik 4 saat əvvəl
Gözəl alınıb
Hayatimiz muzik
Hayatimiz muzik 4 saat əvvəl
Uğurlar her ikinize
Cuma avtos
Cuma avtos 4 saat əvvəl
Əla brat
Tural Memmednebili
Tural Memmednebili 4 saat əvvəl
O qədər oğlana qardaş demişəm pox yemişəm 😑😑
Azim Ali
Azim Ali 4 saat əvvəl
*SALAM ALEYKUM. İNŞƏALLAH XEYİRLİ UĞURLU OLSUN. HƏR İKİ QARDAŞIMIZA UĞURLAR ARZULAYIRAM.*
Palu Azerson
Palu Azerson 4 saat əvvəl
Elçin Göyçaylı 666 Saxta müsəlman Rəcəb deyir ki Araz Araz Ay Araz Get Qarabağ Ay Araz. Hər halda diktatur MüzəffərIlham kimi yalan danışırsan.
Elmir Adigozelov
Elmir Adigozelov 4 saat əvvəl
👍👍🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿
Kamil Seferov
Kamil Seferov 4 saat əvvəl
Super ifaa🇦🇿🇹🇷🇵🇰🇦🇿🇹🇷🇵🇰❤❤
Yeni Müzikleri VUR-KAÇ *Şikayetim-Var*
Yeni Müzikleri VUR-KAÇ *Şikayetim-Var* 4 saat əvvəl
Abi mahni bombadir tessekular! !!!
Magazin Tv
Magazin Tv 5 saat əvvəl
super inşallah trendlərdə qalar superdi💙💕
C E Y H U N A Ğ A Y E V
C E Y H U N A Ğ A Y E V 5 saat əvvəl
Xeyir olsun Elçin
Rəşad Eşqi
Rəşad Eşqi 5 saat əvvəl
Xeyirli olsun qardaşlar Var olun Uğurlar🤲👍👏👏👏👏👏 🇦🇿❤🇹🇷❤🇵🇰
Selcan Bahsalieva
Selcan Bahsalieva 5 saat əvvəl
Uğurlar olsun 🤗❤️❤️👍🙏🙏👏👏 Rövşən Binəqədili Elçin Göyçaylı 👍❤️
Esqin masimov
Esqin masimov 5 saat əvvəl
Bomba kimi 💣👍👍👏👏👏
1000 Карабах азербайджан
1000 Карабах азербайджан 5 saat əvvəl
Yene Elcin daqidir 👍👍👍☝☝💪💪🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿👋👋
Ferid Hemzeyev
Ferid Hemzeyev 5 saat əvvəl
Super
MuraT_KirgiN
MuraT_KirgiN 5 saat əvvəl
Çok güzel yaşasın can Azerbaycan Türkiyye
Huseyn Game
Huseyn Game 5 saat əvvəl
SUPER ABİ COK GUZEL OLMUŞ🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿
Aqil Novruzov
Aqil Novruzov 5 saat əvvəl
👍👍Azərbaycanımız💙❤💚
Namik Memmed
Namik Memmed 6 saat əvvəl
Yaşa ana vətənim Azərbaycan 🇦🇿
Əfqan Əliyev
Əfqan Əliyev 6 saat əvvəl
Allah rəhmət eləsin sehidlerimizi
Əfqan Əliyev
Əfqan Əliyev 6 saat əvvəl
Xeyirli olsun her ıkınıze brat
Əfqan Əliyev
Əfqan Əliyev 6 saat əvvəl
🤙🤙🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇹🇷🇹🇷🇹🇷💪💪
Resul Babayev
Resul Babayev 6 saat əvvəl
Superdi qaqaw
Ilkin Ziyadov
Ilkin Ziyadov 6 saat əvvəl
🇦🇿🇹🇷
Elsevər Bayramov
Elsevər Bayramov 6 saat əvvəl
Xeyirli olsun hər ikinizə 🖤
Jasmin Axundzadə
Jasmin Axundzadə 6 saat əvvəl
Hamı bir birinin şərhini beyensinki mahnı trend olsun ( bir like çox görməyin
Atas Resulzade
Atas Resulzade 6 saat əvvəl
Bes noldu vermiyecekdin?
TUNCAY HD
TUNCAY HD 6 saat əvvəl
Xeyirli olsun♥️
Hummet Salehov
Hummet Salehov 6 saat əvvəl
Xeyirli olsun.
TINO Гасанов
TINO Гасанов 6 saat əvvəl
Астрахань приветствует ❤❤❤❤💪💪💪💪💪
Sahin_Hokumeli_ Official
Sahin_Hokumeli_ Official 6 saat əvvəl
Xeyirli olsun qaqa
Sahin_Hokumeli_ Official
Sahin_Hokumeli_ Official 6 saat əvvəl
azposts.info/soft/ntqGaKfOjYB2gKo/video.html
Sari Gul Official
Sari Gul Official 6 saat əvvəl
Ugurlariniz bol olsun
Sahin_Hokumeli_ Official
Sahin_Hokumeli_ Official 6 saat əvvəl
azposts.info/soft/ntqGaKfOjYB2gKo/video.html
Aksin Mammedov
Aksin Mammedov 6 saat əvvəl
👍👍👍👍👍qartalim menim😍
Ceyhun Mikayilzade Official
Ceyhun Mikayilzade Official 6 saat əvvəl
Uğurlar
Fatimə Fətəliyeva Fatimə Fətəliyeva
Fatimə Fətəliyeva Fatimə Fətəliyeva 6 saat əvvəl
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin qazilərimizə şəfa versin igid əsgərlərimizdə can sağlığı arzu edirəm🖤