EVERGLOW (에버글로우) - LA DI DA MV

  Baxış 70,169,954

Stone Music Entertainment

2 ay əvvəl

♬ Available on iTunes, Apple Music : apple.co/3iSZ1iv
Listen on Spotify : spoti.fi/32QJVVd

EVERGLOW (에버글로우) - LA DI DA MV 입니다.
#EVERGLOW #에버글로우 #LADIDA
‘독보적인 존재감’+‘강렬한 카리스마’로 돌아온 에버글로우
[-77.82X-78.29]로 전격 컴백!!
대체불가 퍼포먼스 장인 에버글로우가 한층 더 과감하고 폭발적인 그들만의 퍼포먼스로 돌아왔다.
- 글로벌 가요 시장이 주목하는 에버글로우!! 전 세계를 향해 외치는 에버글로우만의 메시지 ‘LA DI DA’
- 에버글로우만의 역대급 퍼포먼스와 강렬한 에너지 담은 타이틀곡 ‘LA DI DA’

독보적인 존재감 에버글로우 7개월 만에 컴백 ‘LA DI DA’
[ARRIVAL OF EVERGLOW], [HUSH], [reminiscence] 단 세 개의 앨범으로 전 세계 글로벌 팬들을 매료시킨 EVERGLOW가 두 번째 미니앨범 [-77.82X-78.29]와 함께 더욱 파워풀하고 강렬한 카리스마로 돌아왔다.
그 어느 때보다 독보적인 존재감을 발산하며 컴백하는 에버글로우의 이번 앨범 [-77.82X-78.29]는 그동안 에버글로우가 보여줬던 ‘강렬한 퍼포먼스’에서 한층 더 과감하고, 한 번도 시도해보지 않았던 퍼포먼스와 확장된 음악적 스펙트럼이 돋보이는 앨범이다. 그 누구도 대체할 수 없는 에버글로우만의 강렬한 에너지가 담겨있다.
이번 타이틀곡 ‘LA DI DA’는 Uptempo Electropop과 Retro의 컬래버레이션으로 신선한 레트로 댄스 감성을 극대화시키며 두 귀를 자극하는 곡이다. 현재의 어지러운 시대 속에서 잘난 척하며 불만에 가득 차 있는 HATER들을 향한 의미심장한 경고의 메시지가 함축적으로 담겨 있다. 에버글로우 멤버들의 새로운 목소리를 듣는 재미 또한 찾아볼 수 있는 곡이다. 수록곡들 역시 타이틀곡에 버금가는 퀄리티를 자랑한다.
또한 ‘LA DI DA’ 뮤직비디오는 현재의 어지러운 시대를 사이퍼 펑크라는 장르를 통해 적절하게 표현, 이 시대의 소외된 계층과 절망에 빠진 젊은 세대들을 위해 싸워나가며 그들을 위로하는 에버글로우의 모습을 강렬한 여전사로 표현했다.
E:U, 시현, 미아, 온다, 아샤, 이런 6인 6색의 다양한 매력으로 전 세계를 사로잡은 에버글로우는
지난 앨범 ‘DUN DUN’이 뮤직비디오 조회 수 1.5억을 돌파, ‘Adios’가 조회 수 1억을 돌파하며
K-pop을 책임지는 대세 글로벌 걸그룹으로서 확실히 자리매김했다.
이 기세에 힘입어 에버글로는 두 번째 미니앨범 [-77.82X-78.29]로 한 번 더 박차를 가하려고 한다. 전 세계가 에버글로우만의 퍼포먼스와 목소리에 눈과 귀가 매료될 시간이다.
[EVERGLOW Official SNS]
AZposts : azposts.info
FAN CAFE : cafe.daum.net/EVERGLOW
Twitter : EVERGLOW_twt
STAFF Twitter : EVERGLOW_STAFF
V-LIVE : channels.vlive.tv/B848DD/home
Instagram : official_everglow
Weibo : www.weibo.com/u/6809008428?topnav=1&wvr=6&topsug=1&is_hot=1
Facebook : EVERGLOW.0321
TikTok : vt.tiktok.com/LsDfxg/

Şərh
my queen everglow - EMİNE
my queen everglow - EMİNE 8 dəqiqə əvvəl
70M uwuww omg
You dropped your crown
You dropped your crown 35 dəqiqə əvvəl
Damn, guys, I'm just thinking that all their songs are just unrealistically cool... Even every B-side tracks are SOTYs! If they were from at least a Korean company, then they would have received a bunch of awards... However, there is a plus in this all: they will be very strong morally and can more easily cope with obstacles💪🏼
drasticscene
drasticscene 4 dəqiqə əvvəl
every B-sides of their tracks are NO SKIP literally. every song is B O P FIRREEE
You dropped your crown
You dropped your crown 43 dəqiqə əvvəl
I CAN'T EVEN HEAR THEM
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 44 dəqiqə əvvəl
Bye 😏
Sushi Gang
Sushi Gang 43 dəqiqə əvvəl
Bye😏
Sushi Gang
Sushi Gang 44 dəqiqə əvvəl
Ok byeeeeeee😏
Sushi Gang
Sushi Gang 44 dəqiqə əvvəl
I got muted
You dropped your crown
You dropped your crown 45 dəqiqə əvvəl
OMG, happy 168k comments!
Sushi Gang
Sushi Gang 44 dəqiqə əvvəl
Yesಥ‿ಥ
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 46 dəqiqə əvvəl
BYE
Sushi Gang
Sushi Gang 44 dəqiqə əvvəl
Byeee
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 45 dəqiqə əvvəl
@You dropped your crown bye
You dropped your crown
You dropped your crown 46 dəqiqə əvvəl
Bye ✨
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 46 dəqiqə əvvəl
I hope to continue knowing you and that we dont stop talking
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 46 dəqiqə əvvəl
😏😏
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 46 dəqiqə əvvəl
Charge it
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 47 dəqiqə əvvəl
AND I HAVE 5% BATERY
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 47 dəqiqə əvvəl
Noice 👍👍
You dropped your crown
You dropped your crown 47 dəqiqə əvvəl
My Top-5 favorite girl groups: 1)EVERGLOW 2)BlackPink 3)Twice 4)ITZY 5)Mamamoo
You dropped your crown
You dropped your crown 44 dəqiqə əvvəl
@Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang but I love all kpop artists 😆❤️
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 46 dəqiqə əvvəl
👍👍👍👍ಥ‿ಥ
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 47 dəqiqə əvvəl
You should, i don have other account, YT dont let me to create other one
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 47 dəqiqə əvvəl
Okie byeee😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 48 dəqiqə əvvəl
If YT block me, i dont have more accounts
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 48 dəqiqə əvvəl
Sad:(
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 48 dəqiqə əvvəl
Should I sleep?
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 48 dəqiqə əvvəl
Yes, you should
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 49 dəqiqə əvvəl
It is 😏
You dropped your crown
You dropped your crown 49 dəqiqə əvvəl
🤡🎈
You dropped your crown
You dropped your crown 47 dəqiqə əvvəl
@SIHYEONS Banana [4] HI!❤️
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 49 dəqiqə əvvəl
Hi
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 49 dəqiqə əvvəl
So it is 😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 50 dəqiqə əvvəl
😏
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 50 dəqiqə əvvəl
I know because I am here u cannot focus 😏
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 51 dəqiqə əvvəl
My fault 😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 50 dəqiqə əvvəl
if you say so, it's fine for me
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 51 dəqiqə əvvəl
FORGET THIS
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 52 dəqiqə əvvəl
A.
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 52 dəqiqə əvvəl
?
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 52 dəqiqə əvvəl
How is it my fault?😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 52 dəqiqə əvvəl
Yes
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 53 dəqiqə əvvəl
So it is my fault 😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 53 dəqiqə əvvəl
SHE BLOCK ME
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 41 dəqiqə əvvəl
@L. BlINK I ONLY HAVE ONE MODULE , I LOST THE CLASS
L. BlINK
L. BlINK 43 dəqiqə əvvəl
@SIHYEONS Banana [4]it's a sign you should continue stre@ming lol
L. BlINK
L. BlINK 44 dəqiqə əvvəl
@SIHYEONS Banana [4] oh we use zoom too you can't enter now untill the next session
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 50 dəqiqə əvvəl
@L. BlINK ZOOM
L. BlINK
L. BlINK 51 dəqiqə əvvəl
Which app do you use
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 54 dəqiqə əvvəl
I CANT GO BACK IN
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 54 dəqiqə əvvəl
Maybe ur not focusing and commenting here
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 53 dəqiqə əvvəl
in that case it would be your fault
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 54 dəqiqə əvvəl
😖
L. BlINK
L. BlINK 55 dəqiqə əvvəl
*100M Hwaitinggg Everglow 4ever let's go!!* and if you can help us with hylt please ty
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 55 dəqiqə əvvəl
The teacher took me out of class
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 55 dəqiqə əvvəl
@Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang idk 😖
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 55 dəqiqə əvvəl
Why??
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 56 dəqiqə əvvəl
Noice
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 56 dəqiqə əvvəl
👀👌
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 55 dəqiqə əvvəl
@Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang ?
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 55 dəqiqə əvvəl
Wat?
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 56 dəqiqə əvvəl
😏😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 56 dəqiqə əvvəl
😒😒😒
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 56 dəqiqə əvvəl
U know what I mean 😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 57 dəqiqə əvvəl
What do you mean?!!!!!
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 57 dəqiqə əvvəl
U are more weird I mean bananas are 😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 58 dəqiqə əvvəl
You too
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 58 dəqiqə əvvəl
Because u are weird
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 58 dəqiqə əvvəl
I don't think we can
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 57 dəqiqə əvvəl
@Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 😏
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 58 dəqiqə əvvəl
@SIHYEONS Banana [4] 😒
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 58 dəqiqə əvvəl
You cant, i can
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 58 dəqiqə əvvəl
Can we talk like normal persons? 😏
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 59 dəqiqə əvvəl
😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] 59 dəqiqə əvvəl
We are 😏
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang 59 dəqiqə əvvəl
Rare friends 😑
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
I am 😑
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
U are 😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
😏
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
Dont be rude with your body
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Noo😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
😏😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
You shoul rest it is late for you
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Wats with our emoji😑😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
Rare frienship 😏
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Rare people 😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
We are rare 😑
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
It is rare 😑
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
It is rare😑
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Noice😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
our friendship is rare 😑
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
I am ew 😏😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
I know, ew
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
I am strawberry so I am ew😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
👁👄👁
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
😏😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
Ew you 😒
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Ew banana 😒
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
I love you BANANA
Tzuyu Lee
Tzuyu Lee Saat əvvəl
Welcome 70M!
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
I love you cucumber ಥ‿ಥ
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
Good point
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Well we agree to disagree
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
I love cucumber
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
🤢🤢🤢
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
We are totally the opposite
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
In every sense
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
I hate the CUCUMBER
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
Ew
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
I thought u hate me because I hate banana 😏
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
now I regret a little bit more
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
Thanks for remindig me
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Finally 70m
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
We did it yesterday 😏👌
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
I dont regret having met you
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Noice😏
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Happy 70m yayyyyy
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
...
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
....
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
I love it😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
:D
kawtar
kawtar Saat əvvəl
finally we get 70M
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
:)
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
Intimidates me 😂
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
It's my favorite emoji
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
;-;
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
Why that face? 😑
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
It's only 10:38pm -_-
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
I think you should sleep
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Soo😑
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
@SIHYEONS Banana [4] 😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
😑
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
I know 😑
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
We are friends-_-
SIHYEONS Banana [4]
SIHYEONS Banana [4] Saat əvvəl
just recognize that we are friends
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang
Hyunjin's daisy [Meda ri] rat gang Saat əvvəl
Banana-_-
Carol Chavez
Carol Chavez Saat əvvəl
Si está buena
EVERGLOW (에버글로우) - DUN DUN MV
03:29
Stone Music Entertainment
Baxış 170M
Menajerimi Ara 14. Bölüm Fragman
0:59
Menajerimi Ara
Baxış 932K
Sadakatsiz 8. Bölüm 1. Fragmanı
0:42
EVERGLOW (에버글로우) - Adios MV
03:25
Stone Music Entertainment
Baxış 127M
CLC(씨엘씨) - 'HELICOPTER' Official Music Video
04:05
CLC 씨엘씨 (Official YouTube Channel)
Baxış 38M
TWICE "I CAN'T STOP ME" M/V
03:41
JYP Entertainment
Baxış 140M
[MV] 이달의 소녀 (LOONA) "Why Not?"
03:47
BLACKPINK - ‘Lovesick Girls’ M/V
03:22
Menajerimi Ara 14. Bölüm Fragman
0:59
Menajerimi Ara
Baxış 932K
Sadakatsiz 8. Bölüm 1. Fragmanı
0:42
Ariana Grande - 34+35 (official video)
3:41
ArianaGrandeVevo
Baxış 36M